Polen

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Heeft vooruitgang geboekt bij de hervorming van het justitieel apparaat.

Heeft vooruitgang geboekt bij bewaking grenzen met Kaliningrad, Wit-Rusland en Oekraïne.

Heeft zo veel corruptie, dat dit reden voor ,,ernstige zorg'' is. Moet een politieke, bestuurlijke en zakelijke cultuur ontwikkelen die corruptie kan weerstaan.

Heeft de meeste Europese wetgeving overgenomen, maar toont aanzienlijke gebreken bij de toepassing van deze wetgeving bij milieu en voedselveiligheid.

Heeft grote vooruitgang geboekt op terrein van vrije goederenverkeer.

Noodzakelijke sanering staalindustrie stagneert.

Aanpassing belastingregime verloopt traag.

Moet de wetgeving over banken en verzekeringen nog aanpassen.

Moet aanzienlijke extra inspanningen doen om tijdig het functioneren van de douane te verbeteren.

Moet de landbouwwetgeving nog grotendeels aanpassen.

Heeft het afgelopen jaar vrijwel niets gedaan aan verbetering van veterinaire sector. Dit vereist ,,urgente aandacht''.

Heeft visserijsector nog slechts beperkt aangepast.

Versterking van bestuurlijk apparaat houdt geen gelijke tred met aanpassing van nationale wetgeving aan Europese regels.