Nog steeds zorg over Hirsi Ali

Bij de inlichtingendienst AIVD bestaat ,,nog steeds zorg'' over de veiligheid van de Somalische politicologe Ayaan Hirsi Ali. Tussen verscheidene bedreigingen die Hirsi Ali de afgelopen maand ontving wegens haar kritiek op de islam, zijn met name uitlatingen die haar vader tegen een VPRO-documentairemaakster heeft gedaan als zeer verontrustend opgevat door de politie, Binnenlandse Zaken en de AIVD.

De vader van Hirsi Ali, de linguïst dr. Hirsi Magan Isse, heeft op 15 september vanuit zijn woonplaats Londen over zijn dochter gezegd: ,,She is in danger of being assassinated'', aldus documentairemaakster Karin Schagen. Zij tekende die woorden tijdens een anderhalf uur durend telefoongesprek uit zijn mond op. Schagen heeft dit aan Hirsi Ali verteld, waarna zij op aandringen van verscheidene personen besloot op 16 september aangifte te doen.

De AIVD zegt expliciet nog bezorgd te zijn, ,,ondanks publicaties waaruit het tegendeel zou blijken''. De Somalische student Rashid Omar, die tot dezelfde clan als Ayaan Hirsi Ali behoort, zegt deze week in Vrij Nederland te beschikken over een verklaring van de vader waarin deze zou ontkennen dat volgens hem van doodsbedreiging sprake was. Een vriendin van Hirsi Ali uit Nijmegen suggereert in het blad bovendien dat een vrij algemene waarschuwing van haarzelf reden tot de aangifte zou zijn geweest. Vrij Nederland betwijfelt op die basis of de bedreigingen van Hirsi Ali serieus zijn geweest.

Desgevraagd zei Omar vanmorgen tegen deze krant dat hij de vader, die voor de pers al weken onbereikbaar is, telefonisch heeft gesproken, maar dat hij hem beslist niet heeft gevraagd of zijn dochter is bedreigd. ,,Ik heb Ayaans vader gevraagd of hij zélf is bedreigd.'' Dat heeft de vader om begrijpelijke redenen ontkend: Karin Schagen heeft daarover ook nooit iets gezegd. Over de woorden : ,,She is in danger of being assasinated'' zei Omar vanmorgen: ,,Het probleem is vermoedelijk dat de VPRO-journaliste die hem sprak en de politie dat letterlijk hebben genomen. Maar Ayaans vader moet het in algemene zin hebben bedoeld: ,,Als Ayaan zo doorgaat met haar kritiek op de islam, dan krijgt ze een probleem.''

Karin Schagen is na de aangifte van Hirsi Ali uitvoerig gehoord door de politie. ,,Ik heb nooit gezegd dat de vader het woord bedreiging gebruikte'', aldus Schagen.

:pagina ]

,,Ik heb alleen letterlijk doorgegeven wat de vader mij zei. Dat ze het gevaar liep vermoord te worden, dus. En dat de vader daaraan toevoegde dat hem was verteld dat het gevaar uit Noordafrikaanse hoek kwam.'' De vader zou door telefoontjes van Somaliërs uit Rome en Zweden zijn gealarmeerd over het publieke optreden van zijn dochter.

Schagen volgde Hirsi Ali in september enige dagen met de camera ten behoeve van een portret. Volgens Vrij Nederland heeft de vader laten weten dat hij Hirsi Ali al ,,jaren'' niet meer heeft gesproken. Schagen en Ayaan Hirsi Ali hebben eerder al aannemelijk gemaakt dat de vader wél contact had met zijn dochter. ,,Hij had medewerking aan mijn film toegezegd'', aldus Schagen. ,,We hadden een afspraak om bij hem in Londen te gaan filmen. Het weekend van de vijftiende zegde hij plotseling af op het antwoordapparaat van Ayaan. Toen zij me dit vertelde heb ik hem zelf gebeld, in een poging hem toch over te halen.'' In dit gesprek verklaarde de vader zijn afzegging met: ,,She is in danger of being assasinated'', aldus Schagen. [Vervolg BEDREIGINGEN: pagina 3]

BEDREIGINGEN

Hirsi Ali belde met haar vader

[Vervolg van pagina 1] Nadat Schagen Ayaan Hirsi Ali over deze uitspraak vertelde heeft Hirsi Ali haar vader zelf gebeld, zo was de afgelopen week in haar directe omgeving op te tekenen. Het zou een kort gesprek zijn geweest, waarin de vader Hirsi Ali zou hebben gezegd dat hij niets met haar kritische uitspraken over de islam te maken wil hebben: ,,Jij moet je eigen oorlog voeren'', zou hij hebben gezegd.

Hirsi Ali's werkgever Paul Kalma, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, is door Binnenlandse Zaken en de AIVD duidelijk gemaakt dat het telefoongesprek tussen Schagen en de vader als zeer ernstige bedreiging wordt opgevat. Dat Kalma de zaak niet al te serieus zou nemen, zoals Vrij Nederland suggereert, ontkent hij met klem. Kalma heeft de afgelopen weken meermalen met de politie en de AIVD overlegd. ,,Door de AIVD is gezegd, zonder daarover in details te treden: `Wij nemen de zaak zeer ernstig op'.''

Ook toen in andere media eind september werd gesuggereerd dat Binnenlandse zaken de bedreigingen minder ernstig zou nemen dan de AIVD, is dat door het ministerie zelf ,,in alle toonaarden ontkend'', aldus Kalma. Burgemeester Job Cohen van Amsterdam, verantwoordelijk voor Hirsi Ali's veiligheid als zij in de hoofdstad was en voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting, bevestigt eveneens dat de AIVD en Binnenlandse zaken de doodsbedreiging van Hirsi Ali zeer serieus nemen. ,,Ik heb persoonlijk contact opgenomen met topambtenaren bij Binnenlandse Zaken en de AIVD omdat ik het belangrijk vond de beveiliging van Hirsi Ali goed te regelen. Ik ben toen bevestigd in de noodzaak van beveiliging, dat is het enige wat ik over die gesprekken mag zeggen.'' Hirsi Ali is gisterochtend voor onbepaalde tijd naar het buitenland is vertrokken.

Zonder dat zij dit van elkaar konden weten hebben Karin Schagen en Rashid Omar de vader van Hirsi Ali desgevraagd op precies dezelfde manier omschreven, waardoor beider verhaal authentiek overkomt. Beiden benadrukken dat dr. Hirsi Magan Isse vooral een vriendelijke, bedachtzame en diepgelovige man is die zeer bezorgd is om het welzijn van zijn kritische dochter.

    • Margriet Oostveen