`Maximum aan prijs medicijnen'

De landelijke organisatie van apothekers, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), wil de prijzen voor medicijnen drukken.

De organisatie wil een maximumprijs vaststellen voor elk medicijn waarvan het patent is of komt te vervallen. Minister Bomhoff had al eerder gepleit voor verlaging van de prijzen.

Voorwaarde is volgens de KNMP wel dat er meer aanbieders zijn van hetzelfde geneesmiddel. Volgens de KNMP kunnen apothekers en de overheid zo per jaar honderden miljoenen euro's besparen.

De maximumprijs van de medicijnen die dezelfde werking hebben als hun gepatenteerde voorganger moet volgens de organisatie 25 tot 30 procent onder de huidige prijs liggen. Duurdere geneesmiddelen worden na het vasstellen van de prijzen niet meer vergoed door de overheid.

Om het nieuwe plan kans van slagen te geven wil de KNMP de wet- en regelgeving ten aanzien van geneesmiddelenprijzen en vergoedingssysteem afschaffen, behalve de Wet Geneesmiddelen Prijzen, WGP.

De regeling van kortingen en bonussen die apothekers van geneesmiddelfabrikanten krijgen, de zogenaamde claw-backregeling, moet volgens de organisatie worden afgeschaft. Zo ook de wet waarin de hoogte van de vergoeding per geneesmiddelgroep is vastgelegd.

De laatste maatregel die de KNMP wil laten verdwijnen is de regel voor terugbetaling van zelfzorgmedicijnen, zoals aspirine en anti-allergiemiddelen, bij chronisch zieken.

KNMP wil de WGP wel behouden, omdat deze aansluit bij haar plan. Onder de wet mogen de producenten als maximumprijs voor hun product een bedrag rekenen dat gelijk is aan het gemiddelde van de prijzen in Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk.