Malta

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Moet de kwaliteit van het ambtelijk apparaat verbeteren.

Heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij aanpassing van wetgeving voor milieu en douane.

Kwaliteit bestuurlijke apparaat voor landbouw, visserij, vervoer en sociaal beleid is onvoldoende.

Heeft vooruitgang geboekt bij het toepassen van de regels over staatshulp, maar moet nog wetgeving aannemen voor overheidsondernemingen.

Moet belastingregime (BTW en directe belastingen) verbeteren.

Heeft weinig vooruitgang geboekt bij de aanpassing aan de Europese wetgeving over de zeevaart.

Heeft wetten over arbeid en gelijke kansen onvoldoende aangepast.

Moet het ambtelijk apparaat voor naleving van milieuwetgeving aanzienlijk versterken omdat dit ,,zeer zwak'' is.