Maas wil Wijnschenk met aanhang uit de LPF-fractie

Interim-partijvoorzitter Ed Maas van de LPF vindt dat de LPF-fractie haar voorzitter Wijnschenk en zijn aanhangers op korte termijn uit de fractie moet zetten. ,,Ik denk niet dat dat groepje nog te handhaven is'', zei Maas vanmorgen. ,,Je kan wel handjes schudden, maar dan is het over een paar maanden weer raak.''

Kandidaat-partijvoorzitter Maas maakt daarmee duidelijk dat hij niets ziet in een mogelijke verzoening in de vorige week uitgebroken stammenstrijd in de LPF, die ook het kabinet in gevaar kan brengen. Cruciaal voor dit laatste is de positie die LPF-minister Heinsbroek van Economische Zaken inneemt. Hij steunt de bekritiseerde Wijnschenk tot nu toe volledig.

Regiobestuurders en het interim-bestuur van Maas, die gesteund worden door vice-premier Bomhoff, staatssecretaris Van Leeuwen en een deel van de fractie, drongen dit weekeinde aan op het vertrek van Wijnschenk als fractievoorzitter. Maas gaat nu een stap verder en wil het vertrek van Wijnschenk uit de fractie.

De LPF-fractietop probeert deze week, waarin het Haagse politieke leven tot stilstand is gekomen wegens de rouw om prins Claus, juist te gebruiken voor gesprekken in de fractie om te voorkomen dat de LPF volgende week uiteenspat. De aanvankelijk voor gisteren geplande fractievergadering over de positie van Wijnschenk is uitgesteld tot volgende week woensdag, na de uitvaart van prins Claus. Gisteren zei Wijnschenk dat de fractie ,,tot die tijd rust en respect'' in acht zal nemen.

Uit kringen rond het kabinet wordt vernomen dat ook daar werd gehoopt dat de ingelaste rustperiode deëscalerend zou kunnen werken. De ministers worden telkens overvallen door de onvoorspelbaarheid van het conflict in de LPF dat in het geheel niet langs klassieke politieke lijnen verloopt. Van belang voor het kabinet is de vraag of Heinsbroek zich achter Wijnschenk blijft scharen als deze uit de fractie wordt gezet, of dat hij zich dan alsnog zal neerleggen bij een besluit van de meerderheid van de fractie.

Behalve Wijnschenk noemde Maas vanmorgen met name fractielid Schonewille als fractielid dat moet vertrekken. Hij ziet Schonewille als ,,Wijnschenks denktank''. Andere medestanders tot dusverre van Wijnschenk, zoals de Kamerleden De Graaf en Hoogendijk, behoren volgens Maas ,,minder'' tot het groepje rond Wijnschenk. [Vervolg LPF: pagina 2]

LPF

Interim-voorzitter Maas eist excuses van hele fractie

[Vervolg van paginVerder eist interim-partijvoorzitter Maas dat de hele LPF-fractie excuses aanbiedt voor ,,beschadiging'' door Wijnschenk. Wijnschenk zelf wil dat niet doen. Maas voelt zich naar eigen zeggen nog steeds ,,grof beledigd'' door ,,ongefundeerde beschuldigingen'' van Wijnschenk, die vorige week zei dat Maas als vastgoedhandelaar vrienden uit die branche wil lanceren bij de Provinciale-Statenverkiezingen.

Zonder excuses wil Maas zich niet kandidaat te stellen voor het partijvoorzitterschap, bij de algemene ledenvergadering eind volgende week. Wijnschenk heeft al gezegd dat zijn opmerking ,,onjuist'' was omdat hij zich baseerde op geruchten. Maas zegt daarover: ,,Ik heb geen excuses gezien.''

Met zijn eis stelt Maas het conflict tussen partij en fractietop over de positie van Wijnschenk op scherp. Gisteren zou de LPF-fractie stemmen over het al dan niet aanblijven van Wijnschenk, nadat de regiobesturen en het interim-partijbestuur onder leiding van Maas zaterdag het vertrouwen in hem opzegden. Dat fractieberaad is opgeschort tot volgende week woensdag, na de uitvaart van prins Claus. Maas zegt nu dat het hem ,,tegenvalt dat de fractie nog geen stelling heeft genomen'' in het conflict tussen hem en Wijnschenk. ,,Als er iets moeilijks is, los ik dat in tien minuten op, ik laat het niet drie weken liggen'', aldus Maas.

Wijnschenk liet vanmorgen via een woordvoerder weten niet te willen reageren op de uitlatingen van Maas. Wijnschenk wil ,,niet rollend naar buiten te komen'' tot na de uitvaart van prins Claus.

De inmiddels 24 zetels grote LPF-fractie is de laatste twee weken in verschillende kampen uiteengevallen. De scheuring begon nadat Wijnschenk in conflict kwam met de inmiddels uit de fractie gezette Kamerleden De Jong en Eberhard. Zij wilden een einde aan de ,,ondemocratische'' leiding van Wijnschenk, die alleen zijn dertienkoppig fractiebestuur zou betrekken bij het beleid. Een groeiend aantal fractieleden deelt de kritiek op Wijnschenk, evenals de regiobestuurders en het interim-bestuur onder leiding van interim-voorzitter Maas.

Wijnschenk sprak gisteren lang met oud-fractievoorzitter Herben, die door het interim-bestuur wordt gezien als goede opvolger. Wijnschenk wil ,,pas na de begrafenis van Claus'' zeggen wat zij hebben afgesproken. Herben stelde eerder voor Wijnschenk tot de Kerst te laten aanblijven. Voor andere fractieleden is dat ,,onbespreekbaar'', zoals fractielid Van As gisteren zei. Volgens Maas zal de fractie niet sterk verzwakken als Wijnschenk en zijn vrienden uit de LPF-fractie verdwijnen.

Een ander `criterium' van Maas om zichzelf volgende week zaterdag kandidaat te stellen voor het partijvoorzitterschap is dat rivalen in de partij zoals LPF-oprichter Albert de Booij en voormalig interim-bestuurslid Sleeswijk Visser niet tegelijk met hem in het bestuur worden gekozen.

www.nrc.nl: dossier LPF