Lucy de B. moet worden opgenomen

De rechtbank in Den Haag heeft gisteren bevolen de Haagse verpleegkundige Lucy de B., die wordt verdacht van dertien moorden en vijf pogingen daartoe, met onmiddellijke ingang op te nemen in het Pieter Baan Centrum, een psychiatrische observatiekliniek. Met dit tussenvonnis stelde de rechtbank de definitieve uitspraak uit. Het openbaar ministerie eiste twee weken geleden levenslang tegen Lucy de B.

De rechters oordeelden dat aanvullend onderzoek nodig is. Zij wezen de zaak daarom terug naar de rechter-commissaris. Het Pieter Baan Centrum moet rapport uitbrengen over de persoonlijkheid, geestvermogens en toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Daarnaast willen de rechters weten welke straf het Pieter Baan Centrum adviseert wanneer Lucy de B. schuldig wordt bevonden.

Het openbaar ministerie heeft de afgelopen maanden meermalen verzocht Lucy de B. ter observatie te laten opnemen. De rechtbank wees deze verzoeken steeds af, omdat de verdachte zich beriep op haar zwijgrecht en zich verzette tegen opname. Zij wordt nu gedwongen opgenomen. Lucy de B. heeft de beschuldigingen van moord en poging tot moord altijd ontkend.

De rechtbank wil dat de rechter-commissaris drie getuigen, artsen in de ziekenhuizen waar Lucy de B. werkte, opnieuw hoort. Ook moet het Nederlands Forensisch Instituut nog enkele vragen beantwoorden. Daarnaast willen de rechters dat de originele en volledige medische dossiers van de patiënten die het slachtoffer zouden zijn geworden van de Haagse verpleegkundige, worden toegevoegd aan het dossier van de rechtszaak.

Lucy de B. werkte achtereenvolgens in het Ziekenhuis Leyenburg, het ziekenhuis van de Scheveningse gevangenis, het Rode Kruis Ziekenhuis en het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Zij zou de afgelopen viereneenhalf jaar dertien patiënten hebben gedood door hun grote hoeveelheden medicijnen toe te dienen. De slachtoffers waren ernstig zieke baby's, kinderen en bejaarden. De advocaat van de verdachte, A. Visser, acht het ,,niet uitgesloten'' dat zijn cliënte nu wel zal meewerken aan het psychisch onderzoek.