Litouwen

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Moet de professionele kwaliteit van rechters en openbare aanklagers verbeteren.

Heeft ,,aanzienlijke vooruitgang'' geboekt bij de bestrijding van corruptie.

Heeft de kwaliteit van het bestuurlijk apparaat de laatste jaren aanzienlijk verbeterd.

Heeft slechts beperkte vooruitgang geboekt bij aanpassingen op het gebied van landbouw, visserij en milieu.

Moet de ambtelijke staf beter opleiden.

Moet de laatste aanpassingen aan de Europese wetgevingen doen op terreinen als witwassen, de bescherming van financiële belangen, grensbewaking en asiel.