Letland

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Heeft de tekortkomingen van het justitiële systeem nog onvoldoende aangepakt.

Heeft vooruitgang geboekt bij de bestrijding van corruptie, maar toch blijft dit een zaak van ,,ernstige zorg''.

Heeft zich minder ingespannen voor de versterking van het bestuur dan voor de aanpassing van de wetgeving aan Europese regelgeving.

Moet voorrang geven aan een computersysteem voor de douane.

Heeft een Voedsel en Veterinaire Dienst opgericht, maar moet toch het bestuur versterken om het Europese landbouwbeleid volledig te kunnen uitvoeren.

Moet wetgeving over migratie, witwassen en bescherming van financiële belangen aanpassen.