Komrij en de prins 5

,,Zijn rol was beperkt tot die van adviseur van het staatshoofd en vader van zijn kinderen'', aldus het commentaar in deze krant van 7 oktober naar aanleiding van het overlijden van prins Claus.

De zeer persoonlijke manier waarop Claus die beperkte taak heeft vervuld, is dezer dagen het gesprek van de dag. Als íemand in onze verloederde samenleving heeft laten zien wat waarden en normen zijn en wat in het leven belangrijk is, dan is het wel prins Claus geweest.

In wezen heeft Claus een leven geleid dat veel getrouwde vrouwen zullen herkennen. Een leven namelijk in de schaduw van de kostwinner/carrièremaker, met voor zichzelf enkele bezigheden buitenshuis in de sociaal/maatschappelijke sfeer.

De manier waarop Claus deze achtergrondrol heeft ingevuld is eigenlijk een pleidooi voor het afschaffen van dit soort rol- en protocolpatronen. Niet alleen voor het gewone volk, maar ook en vooral voor de `franje van Oranje' om de opperstalmeester van Wim Sonneveld te citeren.

Prins Claus heeft van zijn leven een kunstwerk gemaakt. Dát is de erfenis die hij niet alleen zijn gezin en familie, maar ook ons nalaat.

    • Gé Tol Deventer