Komrij en de prins 4

Volgens oud-minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken, op tv geïnterviewd naar aanleiding van het overlijden van prins Claus, baseerde de prins zijn adviezen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken niet op dossierkennis maar op gezond verstand. Van Mierlo voegde daaraan toe dat dossierkennis iets is dat überhaupt maar beter gerelativeerd kan worden. Nu werd prins Claus juist vanwege zijn degelijke aanpak dikwijls geroemd, en leek er niet de man naar om onvoorbereid adviezen te geven.

Nee dan de heer Van Mierlo. Noch door dossierkennis, noch door gezond verstand gehinderd zette hij zichzelf en dit land meer dan eens voor schut. Zijn recente vertrek als vertegenwoordiger van Nederland bij de vormgeving van Europa heb ik dan ook als een opluchting ervaren.

    • Jan Kees in 't Veld