Komrij en de prins 2

Weer heeft Gerrit Kromrij zich genoodzaakt gevoeld om op een gedenkwaardig moment zich als dichter des vaderlands te manifesteren (NRC Handelsblad, 8 oktober). Ook deze keer voldoet het gedicht niet. Het meest eenvoudige – de keuze van een goede titel – van het gedicht ontbeert al de kwaliteit die het zou moeten bevatten. Immers, het gedicht gaat over de overleden prins Claus, terwijl de titel luidt: `Bij de dood van een prins'. Is dat poëtisch, een persoon die je eigenlijk bedoelt onbepaald laten? De dichter des vaderlands zou moeten treffen en dat heeft hij wederom niet gedaan.

    • J. van der Hoest