Kleine aannemers werken onveiliger

Kleine aannemers hebben relatief weinig aandacht voor veilig werken. Dat blijkt uit een landelijke actie van de Arbeidsinspectie vorige week in de bouw. Na een bezoek aan meer dan vierhonderd bouwbedrijven met minder dan tien man personeel, werden ruim driehonderd overtredingen geconstateerd. In meer dan 150 gevallen was de situatie zo ernstig dat het werk moest worden gestaakt. De meeste overtredingen trof de Arbeidsinspectie aan bij de veiligheid van vloeren, steigers en leuningen. In totaal werden 138 waarschuwingen uitgedeeld en 78 boetes.