Kinderfestival gaat verder zonder oprichter

`Na zestien jaar mag Cinekid verder op een brommer', schrijft programmeur Harry Peters in de inleiding van de catalogus van dit jaar. Het is ook een afscheidsartikel, want de man die in 1987 het festival voor jeugdfilms oprichtte en tot en met deze editie de films selecteerde, houdt ermee op. Hij vertrekt niet geheel vrijwillig, daar zijn Peters en directeur (sinds 1998) Sannette Naeyé het over eens. De reden is dat bestuur en directie een potentieel belangenconflict willen vermijden tussen programmeur Peters en distributeur Peters. Ook al heeft de programmeur al die jaren festivalfilms verhuurd aan filmhuizen, onder de vlag van distributeur LOKV, het oprichten van de nieuwe stichting Park Junior was een brug te ver. Naeyé: ,,Die stichting moet zonder subsidie commercieel rond zien te draaien, en daarom vonden wij dat er een nieuwe situatie ontstond, waarbij de schijn vermeden moest worden dat het festival niet meer onafhankelijk zou zijn.'

Niemand betwijfelt dat Peters, die zich inmiddels in zijn lot geschikt heeft en met veel égards uitgezwaaid wordt, een uitstekende programmeur was.

Hij wordt opgevolgd door Signe Zeilich-Jensen die tot nu toe de televisieprogrammering van Cinekid deed. Van een vertoningsplek voor de nieuwe jeugdfilms evolueerde Cinekid namelijk tot een evenement dat zich ten doel stelt `de kwaliteit van de beeldcultuur voor jongeren te bevorderen.' Daartoe houdt het festival ook het niveau van de Nederlandstalige cd-roms in de gaten, installeert het dit jaar een door Albert Elings en Eugenie Jansen ontwikkelde `knipoogmachine' die kinderen in staat stelt videoboodschappen uit te wisselen, en mag de publieke televisie nieuwe series en programma's lanceren.

De filmprogrammering blijft het meest in het oog springende onderdeel van Cinekid, met een competitieprogramma van zestien films, waarvan vijf uit Scandinavië en een uit Nederland (de Belgisch-Nederlandse coproductie Science Fiction van Dany Deprez).

Peters zou wensen dat de schatten die Cinekid opgraaft meer en betere aandacht zouden krijgen, het hele jaar door. Het brommende festival adviseert hij een valhelm op te zetten: ,,Met de twee duopassagiers van televisie en nieuwe media kan het namelijk nog lastig zijn het vervoermiddel goed op de weg te houden.'

Cinekid. Film-, televisie- en nieuwe-mediafestival voor de jeugd. 13 t/m 20 oktober in Pathé City, De Balie en De Meervaart, Amsterdam en op 33 andere locaties. Info: www.cinekid.nl

Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

In het artikel 'Kinderfestival gaat verder zonder oprichter' (Film & Video, 9 oktober) wordt Harry Peters aangeduid als oprichter van het festival Cinekid. In feite nam Floris Guntenaar in 1985 het initiatief. Peters was vanaf de eerste editie in 1987 de filmprogrammeur.

    • Hans Beerekamp