Hongarije

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Moet nieuwe maatregelen nemen, omdat de bestrijding van corruptie ,,reden tot zorg'' blijft.

Roma lijden nog steeds onder discriminatie. Het Roma-beleid is onvoldoende geïntegreerd in de algemene sociale ontwikkeling.

Moet een fundamentele hervorming van de gezondheidszorg doorvoeren.

Heeft het afgelopen jaar bestuurlijk slechts weinig vooruitgang geboekt bij landbouw en regionaal beleid.

Moet een agentschap voor voedselveiligheid oprichten.

Heeft met nieuwe wetgeving goede vooruitgang geboekt op milieugebied.

Is te traag met het invoeren van een administratief systeem voor de landbouw.

Heeft vooruitgang geboekt bij de bestrijding tegen fraude, corruptie, witwassen en georganiseerde misdaad.