`Franse regering maakt misbruik van Europese munt'

In Frankrijk is verdeeld gereageerd op de Franse weigering de begroting aan te passen aan de wensen van de overige Europese lidstaten. ,,Wij hebben besloten dat er andere prioriteiten zijn in Frankrijk'', zo verdedigde minister Mer van Financiën, het niet nakomen van de afspraken van het Stabliliteitspact.

In de voetsporen van president Chirac en premier Raffarin tredend, wees ook Mer weer op de extra uitgaven voor defensie die Frankrijk zich getroost een defensie waarover alleen Frankrijk zeggenschap heeft maar die in Franse ogen heel Europa ten goede komt. Niet alleen is dat hetzelfde als spontaan een rondje geven om vervolgens de rekening te presenteren, volgens dagblad Le Monde houdt het argument ook rekenkundig geen stand. De 6,4 miljard euro die Frankrijk in 2003 extra aan defensie uitgeeft, maken slechts een klein deel uit van het tekort van 45 miljard euro, temeer daar het tekort in de maand augustus al met 10 miljard is toegenomen.

Mer zei ook nog iets van fundamentalere aard: ,,In Europa voeren de lidstaten nog altijd hun eigen begrotingspolitiek''. Alsof de euro dus niet bestaat, zo concludeert Le Monde. In een verontwaardigd hoofdartikel onder de kop `Het Franse egoïsme' analyseert de krant: ,,Zonder euro zou het begrotingstekort Frankrijk op een aanval van speculanten op de franc komen te staan en de Banque de France zou de rente moeten verhogen om de munt te verdedigen, waarmee de economie in een recessie zou belanden''. Conclusie: ,,Frankrijk profiteert van de euro, terwijl het land de bijbehorende verplichtingen aan de laars lapt.''

Le Monde staat alleen in zijn kritiek. Het parlement, inclusief de linkse oppositie, hult zich tot nu toe in stilzwijgen. Voor de regeringsgezinde Le Figaro is het grootste probleem dat Europa voor economische groei afhankelijk blijft van de Verenigde Staten. Van een `misdaad' aan Franse zijde is geen sprake volgens de krant, het is een kwestie van `eenvoudig realisme'. Het gaat niet om data 2006 of 2007 maar om banen, het moreel van de burgerij, om hervormingen, om de langere termijn. Raffarin heeft gelijk, stelt de krant.

De zakenkrant La Tribune benadert de Franse houding louter pragmatisch. Verwijzend naar `Maggie', de voormalige Britse premier Thatcher, die geschiedenis maakte met haar `I want my money back', stelt de krant dat dwarsliggen kan lonen. Maar een isolement kan ook schadelijk zijn. In dossiers als de Europese landbouwpolitiek is Frankrijk de vragende partij, en het is goed mogelijk dat Europa zich nu minder toeschietelijk zal tonen.

    • Pieter Kottman