Estland

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Moet zich meer inspannen voor naturalisatie van de Russische minderheid.

Is trager met het toepassen van Europese wetgeving over interne markt, landbouw, justitie en binnenlandse zaken, dan het zelf had aangekondigd.

Moet het toezicht voor voedselveiligheid verbeteren.

Moet dringend de aanpassing van de visserij aan de Europese wetgeving verbetering.

Moet het milieubeleid aanpassen en investeren in infrastructuur voor afvalverwerking.

Moet wetgeving aanpassen op het gebied van migratie, asiel en witwassen.

Moet de grenscontrole versterken en meer doen ter bestrijding van de georganiseerde misdaad.