Duisenberg: geen lagere rente ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) lijkt de rente voorlopig niet te zullen verlagen. ECB-president Duisenberg noemde gisteren in het Europarlement de huidige basisrente van 3,25 procent ,,gepast'.

Vorige week nog pleitte IMF-topman Kohler voor een renteverlaging in de eurozone. Volgens Duisenberg is de inflatiedruk door gematigde economische activiteit en de hogere wisselkoers van de euro afgenomen, maar moeten loonontwikkeling, olieprijzen en geldhoeveelheid scherp in de gaten worden gehouden wegens hun mogelijk prijsverhogende effect. Duisenberg zei overigens aanwijzingen te hebben dat de opwaartse trend in de loonontwikkeling in het tweede kwartaal van dit jaar tot een eind is gekomen. De inflatie ligt nu een fractie boven de 2 procent, het plafond dat de ECB in haar inflatiedoelstelling hanteert.

Duisenberg onderstreepte opnieuw dat monetair beleid ,,structurele problemen in de economie, zoals hoge werkloosheid, zeker niet kan verhelpen'. De ECB-president hekelde de ,,verschillende landen' die hun budget niet op orde hebben, een verwijzing naar Duitsland, Frankrijk, Italie en Portugal. ,,Zij hebben de hogere groei in het verleden niet gebruikt om hun fiscale positie te verbeteren', aldus Duisenberg. Hij riep alle eurolanden op zich volledig aan het Stabiliteitspact over het budgettaire beleid te houden. Zijn opmerking komt juist nu Frankrijk vrijwel zeker een `gele' kaart krijgt wegens zijn weigering, gisteren, tijdens een bijeenkomst van de ministers van financiën van de eurozone in Luxemburg, z'n tekort te reduceren.

Duisenberg toonde zich ,,tevreden' dat Duitsland, Portugal en Italië in Luxemburg wel hebben toegezegd hun tekort jaarlijks met een half procent structureel te verminderen. ,,Deze verplichtingen hebben het stabiliteitspact versterkt en niet verzwakt.'

Duisenberg zei dat een versnelling van de economische groei naar het potentieel pas in de loop van 2003 komt. De recente neerwaartse bijstelling van de groeiverwachting naar zo'n één procent in 2002 houdt deels verband met de slechtere wereldeconomie ,,die nauw samenhangt met de beduidende val in de aandelenprijzen'.

Hogere particuliere consumptie is een ,,sleutelfactor' voor meer groei in de eurozone. Er zijn aanwijzingen van zulk herstel in het tweede kwartaal. De consumptie kan verder aantrekken, indien de olieprijzen niet verder stijgen, door een hoger beschikbaar inkomen als gevolg van een daling in de inflatie. Duisenberg wees op onzekerheden op korte termijn, zoals de politieke situatie (lees: mogelijke oorlog met Irak). Ook maken lage aandelenkoersen het voor bedrijven moeilijker kapitaal aan te trekken.