Cyprus

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Respecteert mensenrechten.

Markteconomie is bestand tegen de concurrentie in de EU.

Moet telecom, luchttransport, energie en post verder liberaliseren.

Heeft de Europese wetgeving goed overgenomen, maar moet nog meer inspanningen doen om deze uit te voeren.

Moet voorrang geven aan invoering van het administratieve systeem voor uitvoering van het Europese landbouwbeleid.

Moet de vissersvloot saneren.

Heeft een goede douaneadministratie.

Boekt goede vooruitgang bij de bestrijding van georganiseerde misdaad en corruptie.