Bulgarije

Tien landen zullen volgens de Europese Commissie klaar zijn om in 2004 toe te treden tot de Europese Unie: Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. De Europese regeringsleiders buigen zich op 24 en 25 oktober over deze `big bang', die een einde beoogt te maken aan de naoorlogse deling van Europa. De kandidaten Roemenië, Bulgarije en Turkije komen voorlopig niet in aanmerking voor toetreding.

Voldoet aan de eisen over democratie.

Voldoet aan voorwaarde dat het een functionerende markteconomie moet hebben, maar zal pas op middellange termijn voldoen aan het criterium dat het concurrentie binnen de EU aankan.

Heeft vooruitgang geboekt bij bestrijding van corruptie die ,,een reden voor ernstige zorg blijft''.

Moet met spoed levensomstandigheden van geestelijk gehandicapten verbeteren.

Heeft tot nu toe weinig gedaan om een einde te maken aan discriminatie van Roma en om hun slechte levensomstandigheden te verbeteren.

Moet bestuurlijk en rechterlijk apparaat verbeteren.

Moet meer doen om wetgeving toe te passen en uitvoering te controleren.

Moet ingevoerde wetten over voedselveiligheid ook toepassen.