Bestuurscrisis in twee ziekenhuizen

De bestuurlijke crisis bij de IJsselmeerziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad is verder geëscaleerd na het plotselinge ontslag maandag van interim-directeur J. W. Brinkman door de raad van toezicht.

Minister Bomhoff (Volksgezondheid) sommeert de raad van toezicht op straffe van een dwangsom om voor één uur vanmiddag af te treden. Rond het middaguur was nog niet duidelijk of en wanneer het dictaat wordt nageleefd. Ook de medische staf eist het vertrek uiterlijk vandaag van de raad van toezicht. ,,Gebeurt dit niet'', aldus de H. Veen, voorzitter van de medische staf van beide ziekenhuizen, ,,dan komt het nog deze week tot een kort geding.'' De medische staf wil dat het ontslag van interim-directeur Brinkman wordt ingetrokken en dat deze de kans krijgt het herstelplan voor de beide ziekenhuizen uit te voeren. Bomhoff wil dat voormalige gedeputeerde D. van Hemmen van de provincie Flevoland tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht wordt benoemd. Deze kan dan een nieuwe raad samenstellen.

De bestuurlijke crisis bij de ziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord houdt al enkele maanden aan. Op last van de vroegere minister van Volksgezondheid Borst werd het rapport-Kraaijeveld opgesteld. Hierin staat dat de twee locaties alleen levensvatbaar zijn als de medische basiszorg, dus ook de acute opvang, in Lelystad wordt geconcentreerd en in Emmeloord de minder complexe zorg wordt geboden. Met de uitvoering van dit plan, waarvoor Brinkman, (voormalig hoofdcommissaris van de politie in Rotterdam) was aangesteld was haast geboden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg had geconcludeerd dat er snel moest worden opgetreden omdat anders de kwaliteit van de zorg in de IJsselmeerziekenhuizen in gevaar kwam. Een deel van de medische staf (ongeveer 15 specialisten die uitsluitend in Emmeloord werken) kan zich niet verenigen met het idee dat het ziekenhuis in Emmloord een ,,veredelde poli'' wordt. Zij zeggen de steun te hebben van de plaatselijke bevolking in de vorm van 30.000 handtekeningen om Emmeloord als volledig ziekenhuis te behouden. Bovendien sprak de gehele Kamer zich vorige week opnieuw uit voor een verdere ontmanteling van kleine ziekenhuizen en eiste de Kamer concrete maatregelen van de minister om verdere fusies te voorkomen. De resterende 65 specialisten van de IJsselmeerziekenhuizen, die deels in beide locaties werken, menen dat het plan-Kraaijeveld de enige manier is waarop het ziekenhuis in Emmloord kan worden behouden, aldus Veen.

Volgens hem was Brinkman er in de afgelopen maand in geslaagd een helder plan te presenteren voor het behoud van beide locaties. Dit leidde evenwel tot een verlammende bestuurscrisis in de polder waarop Bomhoff voorzitter M. Knip van de raad van toezicht vorige week dwong om te vertrekken. Hierna ontstond ruzie in de raad van toezicht over de positie van interim-directeur Brinkman.

Inmiddels is Brinkman ontslagen en is T. Strobach nu voorzitter van de raad van toezicht. Zijn collega M. van Dam zit nu op de stoel van Brinkman.