Angst op beurs Tokio voor reeks faillissementen Japanse firma's

Angst voor een reeks faillissementen onder Japanse ondernemingen heeft deze week de beurs van Tokio tot het laagste punt in 19 jaar doen kelderen. Vandaag sloot Tokio opnieuw lager op 8,539.34 punten.

Beleggers vrezen het ergste nu de Japanse monetaire autoriteiten ernst lijken te maken met het saneren van de Japanse banken. De uitspraak van minister Takenaka van Financiën dat geen onderneming en geen bank in Japan `te groot is om te falen' heeft een vloedgolf aan verkooporders teweeggebracht.

Takenaka staat bekend als een onafhankelijk econoom met een grote reputatie. Hij onderhoudt nauwe banden met premier Koizumi. Vorige week werd het hoofd van het bureau dat belast is met de sanering van de banken aan de kant gezet en kreeg Takenaka deze functie erbij – tot tevredenheid van de Japanse centrale bank.

Hoewel volgens waarnemers de ambtenaren van dit bureau stellig zullen proberen Takenaka tegen te werken en diens onafhankelijkheid in de Japanse verhoudingen geen aanbeveling betekent, zijn beleggers nu toch gaan geloven dat het de monetaire autoriteiten ernst is met de sanering van de Japanse banken.

De banken gaan gebukt onder een reusachtige berg oninbare

leningen – volgens officiële cijfers ter waarde van 8 procent van het bruto binnenlandse product, maar in werkelijkheid veel groter.

In de afgelopen jaren is wel geprobeerd die berg kleiner te maken, maar de banken gingen onder aanmoediging van politici en van bureaucraten op ministeries gewoon door met het uitlenen van geld aan bedrijven die feitelijk failliet zijn. Als Takenaka korte metten met deze praktijken zou maken, zouden vele van zulke Japanse ondernemingen, die veelal voor de afgeschermde binnenlandse markt produceren, hun ondergang reddeloos tegemoet gaan.

Het risico bestaat volgens analisten dat de toch al door deflatie en hoge staatschulden geteisterde Japanse economie door deze reeks faillisementen afstevent op een ongekende economische depressie. Daarom dringen zij er bij de monetaire autoriteiten op aan stevige aanvullende maatregelen te nemen.