Utrecht betaalt `terrorist' Sison

De gemeente Utrecht mag de betaling van de toelage aan de Filipijnse communistenleider Sison weer hervatten. De uitkering voor persoonlijke uitgaven werd begin september op last van het Rijk gestaakt nadat bekend was geworden dat de al jaren in Utrecht wonende Filipijn op een Amerikaanse lijst van internationale terroristen stond. Utrecht wilde de betaling aan Sison om humanitaire redenen voortzetten. De minister van Financiën gaf daar in samenspraak met zijn collega van Buitenlandse Zaken inmiddels toestemming voor.