Stedelijk Museum 3

Het lijkt mij absurd dat over de inrichting van een nationale schatkamer als het Museumplein wordt beslist door de gemeente Amsterdam (of soms zelfs door de stadsdeelraad). Het kabinet zou, met een beroep op het nationaal belang, moeten ingrijpen ten gunste van het plan tot renovatie en uitbreiding van het Stedelijk op het Museumplein, en daartoe de ontbrekende middelen moeten verschaffen. Dat laatste kan in de vorm van een lening die via sponsoring wordt terugbetaald. Ik weiger te geloven dat voor dit project geen sponsors zijn te vinden.

    • E.F. Limburg