PvdA

Raymond van den Boogaard legt mij in een artikel over de conferentie `De PvdA binnenstebuiten' woorden in de mond die ik niet heb gezegd (NRC Handelsblad, 30 september). Hij schrijft dat mij niets te binnen schoot bij vragen over de gesloten partijcultuur, en dat ik beweerd zou hebben `hartstochtelijk' mijn gang te hebben kunnen gaan.

Ik heb echter gezegd dat ik vond dat de fractie te veel naar binnen en op het bestuur was gericht, en onvoldoende in staat was een onderscheid te maken tussen idealen en compromissen die uiteindelijk gesloten worden. Als voorbeeld heb ik het onderwijs genoemd. Ik vind het overigens terecht dat de commissie-de Boer harde kritiek over het functioneren van de partij- en fractiecultuur heeft geuit.

Anders dan Van den Boogaard schrijft, ben ik niet de nieuwe woordvoerder `integratie'. Ik doe sociale zaken en belastingen.

    • Jet Bussemaker
    • Kamerlid voor de Pvda