Prins Claus en de media 1

Gaarne wil ik mijn misnoegen uiten over de spotprent, prijkend op de voorpagina van NRC Handelsblad van gisteren, daags na het overlijden van prins Claus. En wel om twee redenen.

Ten eerste is het een grove belediging voor alle gelovigen in dit land, om op zo spottende wijze de Onzienlijke God voor te stellen.

Ten tweede getuigt het van zeer weinig invoelingsvermogen ten aanzien van de koninklijke familie en alle anderen die rouwen na het overlijden van de prins. Wanneer iemand bedroefd is over het heengaan van een geliefde, past dergelijke platte humor over de overledene volstrekt niet.

    • Joost van den End