IND: Afghanen moeten land uit

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) treft voorbereidingen om duizenden vluchtelingen uit Afghanistan terug te sturen. In eerste instantie zal de dienst vluchtelingen begeleiden die vrijwillig terugkeren. De dienst overlegt vandaag en morgen met de Afghaanse consul over afgifte van vervangende reisdocumenten.

Tot en met september zijn 38 Afghanen vrijwillig teruggegaan naar Afghanistan. ,,We sluiten gedwongen uitzettingen in de toekomst zeer zeker niet uit'', aldus een woordvoerder van de IND. Dan zullen speciale chartervluchten worden uitgezet. Hij doelt op de groep van 5.500 vluchtelingen die nu nog in de procedure zitten. De IND neemt binnenkort een definitief besluit over hun asielaanvraag. ,,Als ook de rechter negatief heeft beslist, zullen we ze gedwongen uitzetten omdat ze dan illegaal in Nederland zijn'', aldus de woordvoerder. De dienst acht de kans klein dat de rechter de vluchtelingen alsnog zal toelaten.

Eind vorig jaar besloot het kabinet Afghaanse vluchtelingen tot 15 september dit jaar in Nederland te laten verblijven omdat hun land door de oorlog te onveilig en instabiel was. Op die datum verklaarde het kabinet op verzoek van minister Nawijn (Vreemdelingenbeleid en Integratie) Afghanistan veilig en het zogenoemde moratorium werd niet verlengd. Sindsdien is in totaal 11 Afghanen de toegang tot de asielprocedure geweigerd. Ze moesten Nederland meteen verlaten. Vorig jaar vroegen 3.614 Afghanen asiel aan in ons land. Dit jaar bedroeg hun aantal 905.

VluchtelingenWerk Nederland en Federatie van Afghaanse Vluchtelingenorganisaties in Nederland (FAVON) vinden de uitzettingen voorbarig. Afghanistan is niet veilig, zegt een woordvoerster van VluchtelingenWerk. ,,Er wordt nog volop gevochten. Zeker op het platteland lopen nog steeds strijders van de Taliban en Al-Qaeda.'' Ilyas Fakiri van FAVON noemt de uitzettingen ,,zorgwekkend''.

afghaanse veldheren weer slaags: pagina 5

    • Ahmet Olgun