Illegale Bulgaren

De repatriëring onlangs van Bulgaarse burgers was slechte publiciteit voor Bulgarije. Ik vond het treurig de tv-beelden te zien van Bulgaarse burgers die werden gearresteerd en geëscorteerd door de politie. Maar dat is niet het ergste aan het verhaal.

Het echte probleem is de vraag of Bulgaarse burgers de grootste bedreiging vormen voor de Nederlandse samenleving, zoals tv-kijkers hadden kunnen opmaken uit de media. Laat me zeggen dat Bulgaarse burgers zelfs niet als een aparte groep voorkomen in de officiële statistieken voor illegale immigratie in Nederland. Dat feit zegt genoeg over hun aantal.

Feit is dat in Nederland een illegale arbeidsmarkt bestaat. De meeste Bulgaarse burgers die illegaal in dit land verkeren, werken illegaal voor Nederlandse bedrijven, vooral in de tuinbouw en de bouwsector. Veel van deze mensen is werk aangeboden terwijl ze nog in Bulgarije waren. Er zijn particuliere belangen in het spel in Nederland en Bulgarije, die nauw verstrengeld zijn. Zij hebben een netwerk gevormd dat Bulgaarse werknemers levert voor de illegale arbeidsmarkt in Nederland. De tv-kijkers zagen de slachtoffers van deze netwerken. Als we echt iets willen doen moeten we deze netwerken aanpakken.

Dit is een bilateraal probleem dat alleen met bilaterale inspanningen kan worden opgelost. We stellen voor dat er wordt begonnen met uitwisseling van informatie over illegale immigratie tussen de desbetreffende instanties. We geloven ook dat de twee partijen overeenstemming kunnen bereiken over tijdelijk werk en tijdelijke werkvergunningen. Als de Nederlandse tuinbouw tijdelijk Bulgaarse arbeidskrachten nodig heeft, kan dit op legale wijze worden geregeld voordat zij naar Nederland komen.

Voor wat betreft de personen die misdaden hebben begaan: zij zouden vervolgd moeten worden volgens de relevante wetgeving, ongeacht hun land van oorsprong. De Bulgaarse autoriteiten zullen hun deel van het werk doen. Nu al wordt meer dan zestig procent van de drugs die illegaal Europa binnenkomen, tegengehouden aan de Bulgaarse grens. De Bulgaarse grenzen zijn in feite al een buitengrens van de Europese Unie geworden. Bulgarije heeft zich hard ingespannen om dit te bereiken. Dit is een van de redenen waarom het voor mij onmogelijk is de suggestie te aanvaarden dat de visumplicht voor mijn land te vroeg is afgeschaft.

Valentin Poriazov is ambassadeur van Bulgarije.

    • Valentin Poriazov