Bush in rede: Dreiging Irak `steeds erger'

De Amerikaanse president Bush heeft gisteren in een toespraak gezegd dat de dreiging van een dodelijke aanval met massavernietigingswapens door Irak ,,steeds erger wordt''.

Bush pleitte voor het bouwen van een door Amerika geleide internationale coalitie tegen Saddam Hussein als hij weigert mee te werken aan ontwapening door de Verenigde Naties. ,,Wij weigeren in angst te leven'', zei Bush. Hij richtte zich in zijn toespraak in Cincinnatti, Ohio, dit keer vooral tot Amerikaanse burgers en politici die kritisch zijn over het perspectief van een naderende oorlog. Bush' rede leek erop gericht overweldigende steun van het Congres te krijgen voor een resolutie, die militaire actie goedkeurt.

,,De tijd voor ontkennen, bedriegen en uitstellen is tot een einde gekomen'', zei Bush over Saddam Hussein. Hij noemde de Iraakse leider een ,,moordzuchtige dictator die verslaafd is aan massavernietigingswapens'', een uitspraak van de vroegere VN-chef-wapeninspecteur Richard Butler. ,,Saddam Hussein moet zichzelf ontwapenen of we zullen, in het belang van de vrede, een coalitie leiden om hem te ontwapenen. Iraks massavernietigingswapens zijn in handen van een moordzuchtige tiran, die al chemische wapens heeft gebruikt om duizenden mensen te doden'', aldus Bush.

,,Het gevaar is nu al aanzienlijk, en het wordt alleen maar erger mettertijd'', aldus Bush. Hij beschuldigde Saddam opnieuw van het bezit van chemische en biologische wapens. Irak, zei Bush, heeft een groeiende vloot van bemande en onbemande vliegtuigjes die over grote afstand chemische en biologische wapens kunnen verspreiden. Bush herhaalde dat Saddam binnen een jaar een kernbom kan ontwikkelen als hij een kleine hoeveelheid verrijkt uranium kan bemachtigen.

Bush zei voorts dat Irak ballistische raketten heeft die voldoende potentie hebben om Saoedi-Arabië, Israël, Turkije en andere landen in de regio, waar meer dan 135.000 Amerikaanse soldaten en burgers zijn gelegerd, te bereiken. De VS dringen in de VN-Veiligheidsraad aan op agressievere wapeninspecties in Irak, maar stuiten op weerstand van Frankrijk, Rusland en China bij een ontwerpresolutie, die militaire actie uitschrijft.

,,Als we moeten optreden, zullen we elke voorzorgsmaatregel nemen die mogelijk is. We zullen zorgvuldig plannen. We zullen optreden met de volledige macht van het leger van de Verenigde Staten. We zullen optreden met bondgenoten aan onze kant. En we zullen overwinnen'', zei de president. Hij waarschuwde Iraakse functionarissen dat zij zullen worden vervolgd voor oorlogsmisdaden als zij ,,wrede en wanhopige bevelen'' van Saddam Hussein uitvoeren, door bijvoorbeeld een chemische of biologische aanval tegen buitenlandse troepen te ondernemen in geval van een conflict.

Het door de Republikeinen gedomineerde Huis van Afgevaardigden en de door de Democraten overheerste Senaat zullen naar verwachting komende donderdag stemmen over de Congres-resolutie, die gebruik van Amerikaans geweld tegen Irak steunt. Bush zei gisteren dat het aannemen van de resolutie niet betekent dat militaire actie ,,op handen is of onvermijdelijk''. De onderhandelingen bij de VN duren voort.

WWW.NRC.NL: tekst toespraak