`Belgische budget zal in 2003 in balans zijn'

De Belgische begroting zal volgend jaar in evenwicht zijn. Dit heeft premier Guy Verhofstadt gisteren na een marathon-zitting van zijn kabinet aangekondigd. De regering gaat in haar budget voor 2003 uit van een economische groei van 2,1 procent. Verhofstadt sprak van een ,,voorzichtige'' groeiraming. Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) ging onlangs van 2,2 procent groei uit.

Het zou voor het vierde achtereenvolgende jaar dat de Belgische overheidsfinanciën geen tekort vertonen. Ter vergelijking: de Nederlandse begroting voor volgend jaar vertoont een tekort van 0,5 procent.

Het Belgische overheidsbudget voor het belangrijke verkiezingsjaar 2003 bevat volgens Verhofstadt ,,economische en sociale impulsen''. Voor alle partijen van de paars-groene coalitie zitten er positieve elementen in.

Er wordt voor 1,5 miljard euro op de uitgaven bezuinigd, met name defensie. Tegelijkertijd gaan, zoals eerder beloofd, belastingen voor bedrijven en burgers omlaag. Meer geld komt er voor politie, justitie, en ontwikkelingssamenwerking. Dit laatste is nodig om de belofte in te lossen de hulp over een paar jaar op 0,7 procent van het bbp te brengen. Pensioenen voor de laagste inkomens en zelfstandigen gaan omhoog. Er komt meer geld voor ziektekostenverzekering en 'Zilverfonds' voor vergrijzingskosten.

De Belgische regering haalt een belangrijk deel van de financiële ruimte uit een extra dividend van telecombedrijf Belgacom, dat voor ruim de helft in overheidshanden is. Dit levert de overheid en het Belgacom-pensioenfonds elk een half miljard euro op.

Meer bijzonderheden over het overheidsbudget zouden vandaag in het parlement bekend worden gemaakt. Critici verwijten de regering dat belastingverlagingen van de federale regering ongedaan worden gemaakt door lastenverhogingen op lokaal en regionaal niveau.

Het Belgische budget-evenwicht is in overeenstemming met het stabiliteitsprogramma dat de regering eerder aan de andere lidstaten van de Europese Unie had gepresenteerd.