Banken: andere bank, ander rekeningnummer

De banken willen het overstappen van klanten naar een concurrent wel gemakkelijker maken, maar zien op dit moment niets in het meenemen van rekeningnummers van de ene naar de andere instelling. Het op korte termijn invoeren van deze ,,nummerportabiliteit'' zou honderden miljoenen euro's kosten en levert weinig op voor zowel de banken als de consument, aldus directeur H. Blocks van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De NVB heeft twee onderzoeken naar de materie gedaan. De rapporten daarover zijn gestuurd naar het ministerie van Financiën en de vaste Kamercommissie voor financiën. De banken stellen zich op het standpunt, dat het aanbeveling verdient om per convenant te komen tot een verhuisservice voor mensen die van bank willen veranderen.

Overheid en consumentenorganisaties zijn al lange tijd voorstander van nummerportabiliteit, die de concurrentie in de bankwereld zou vergroten. Dat laatste zou worden opgevangen door een verhuisservice. Technisch is het invoeren op korte termijn wel mogelijk, maar het kost enorm veel geld. Deze kosten kunnen oplopen tot meer dan half miljard euro. De NVB ziet meer in samenwerking op Europees niveau, waardoor uiteindelijk de kosten lager uitvallen.