Afspraak aanpak A2

Minister De Boer (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren met de gemeente Maastricht en de provincie Limburg procedurele afspraken gemaakt over de aanpak van het verkeersknelpunt op de A2 in Maastricht. De partijen komen nog voor de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat begin november, met een plan van aanpak. Daarin moeten afspraken staan over onder andere de financiering en de gebiedsontwikkeling rond de A2 in Maastricht. In de huidige begroting maakt het ministerie geen geld vrij voor de ondertunneling, dit tot groot ongenoegen van Maastricht. Uiterlijk in 2006 moet er een Tracébesluit liggen en moet ook de financiering op orde zijn.

Minister De Boer en diens collega Kamp (Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu) hebben gisteren tevens overeenstemming bereikt over de A74. Deze weg zal ten zuiden van Venlo verdiept worden aangelegd, waarmee een verbinding wordt gelegd tussen de A73 en de Duitse BAB61.