Reclame Eneco is misleidend

Eneco Energie moet van de Reclame Code Commissie stoppen met de, volgens de commissie, misleidende en onbewezen reclame voor Ecostroom. Volgens de Reclame Code Commissie beweert Eneco onterecht dat opwekken van stroom door het verbranden van biomassa schoon is en geen bijdrage levert aan het broeikaseffect. Volgens een woordvoerder wil Eneco gevolg geven aan de uitspraak maar deze eerst nog nader bestuderen.