Politici: Bescheiden mens

Prins Claus heeft tijdens zijn leven vele vrienden gemaakt. De herinneringen aan hem getuigen niet alleen van respect, maar vooral van de warme gevoelens die hij opriep.

Oud-premier Wim Kok: ,,Een grote klap. Het is voor Nederland zwaar, maar het is in allereerste plaats zwaar voor de Koningin en haar zonen. Claus heeft een buitengewone en verrijkende invloed gehad op Nederland. Hij was een internationalist. Claus had een brede, ook culturele belangstelling. Hij was het tegendeel van arrogant, altijd bescheiden. Ik denk aan Prins Claus die zelfs in de laatste maanden van mijn premierschap met die grote kwetsbaarheid die hij had, toch nog in staat was een hint te geven, advies te geven.''

Oud-premier Ruud Lubbers: ,,Het is een man om trots op te zijn. Charmant, iemand met een goed oordeel. Een man die kaarsrecht naast de koningin stond. Hij was trots op zijn vrouw. Claus was niet triest, wel soms verdrietig. Hij vroeg zich wel eens af: `Wat blijft er over voor ons, en wat blijft er voor mij?''

Oud-minister Jan Pronk (Ontwikkelingssamenwerking): ,,Hij heeft mij en vele anderen veel geleerd. Je kon met hem nooit in een sleur vervallen. En hij kon een lang gesprek voeren, zoals nog weinigen dat kunnen. Zijn dood is een verlies voor het denken over de Derde Wereld, voor Afrika, voor de ontwikkelingslanden.''

Tegenover de Volkskrant zegt Pronk vanmorgen: ,,Claus was achter gesloten deuren kritisch over de Golfoorlog, de grootschalige bombardementen op Kosovo en de Amerikaanse reactie op de aanslagen van 11 september. (...) Een postkoloniale houding stond hem tegen. De cultuur van de westerse hegemonie, het opleggen van een orde die een andere was dan die in de kwetsbare landen, daar had hij niets mee.''

Minister van staat Hans van Mierlo: ,,Verliefd worden op iemand die koningin wordt, daar is een prijs voor. Maar ik ben ervan overtuigd, dat die prijs heel goed te betalen is, en dat hij dat ook heel goed kon. (...) Over Claus is altijd veel tragischer gedaan dan hijzelf ervoer. Hij had de vrolijkheid van een Italiaan die wist dat vaak alles toch hopeloos is. Claus was een zeer goede diplomaat, een fijnzinnig gevoelsleven naar mijn gevoel, breed geïnteresseerd, ik heb het zelf kunnen waarnemen op het gebied van buitenlandse politiek. Het was zo iemand die je veel gezien moet hebben om hem te kunnen missen. Ik mis hem zeer. Voor de koningin zal het helemaal niet meevallen dat hij er niet meer is.''

Staatssecretaris Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking): ,,Vanuit zijn deskundigheid en betrokkenheid was hij een steunpilaar van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking.''

Oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Evelien Herfkens: ,,Ik heb de prins echt rebels zien opereren als het protocol hem even te veel werd. Hij kon behoorlijk ongeduldig worden als Nederlandse ontwikkelingswerkers zich drongen tussen hem en de mensen voor wie hij kwam.''

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Norbert Schmelzer: ,,Toen ze net getrouwd waren, heb ik ze voorgesteld een staatsbezoek af te leggen aan de Sovjet-Unie. Midden in de Koude Oorlog. Claus heeft me later verteld dat ze dat fantastisch hadden gevonden. Hij was een grote steun voor Beatrix. Claus stond open voor andere culturen. Hij was een familieman, zijn zoons zijn vrienden van hem geworden.''

De voormalig ambassadeur van Duitsland Otto von der Gablenz: ,,We kenden elkaar goed, ik was om hem gesteld. Claus was een onafhankelijke denker. We hadden een gemeenschappelijke basis. Wij deelden een gevoel van na de oorlog, een benadering van de moderne wereld, van Europa. Zijn betekenis was groter dan de meeste mensen wisten. Op de achtergrond heeft hij als Duitse prins in Nederland veel bijgedragen aan de ontspanning in de moeilijke relatie tussen Nederland en Duitsland.''

Directeur Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau en oud-hoogleraar klinische psychologie: ,,Doordat hij over zijn depressie niet besmuikt deed, heeft hij veel voor patiënten betekend. Zij durfden zich gemakkelijker te uiten over hun depressies.''

Jorge Zorreguieta, de vader van prinses Máxima: ,,Ik ben erg geschokt door de dood van deze goede man.''