Korpschef kan ontslagen worden

De nieuwe korpschef van de regiopolitie Flevoland, Pier Eringa, stapt op als hij onvoldoende presteert. Als zijn korps tevoren afgesproken doelstellingen wel haalt, krijgt hij daarvoor een bonus bovenop zijn reguliere salaris. Een woordvoerder van de regiopolitie Flevoland heeft dat vanochtend bevestigd.

Eringa wordt daarmee trendsetter onder hoge politiefunctionarissen, zo verwacht de woordvoerder. Het is landelijk beleid van Binnenlandse Zaken om met korpsbeheerders (burgemeesters) contracten te sluiten over te halen doelstellingen bij het veiligheidsbeleid.

,,Dat vertaalt zich door in de te sluiten contracten met korpschefs'', aldus de woordvoerder.

Het is nog onduidelijk op welke doelstellingen Eringa op termijn kan worden afgerekend, daarover is nog overleg gaande tussen de korpsbeheerder en de korpschef. ,,Eringa heeft bij zijn vorige werkgever, de NS, ervaring opgedaan met dergelijke prestatiecontracten. Onderzocht moet worden hoe te leveren prestaties onafhankelijk gecontroleerd kunnen worden.''

Overigens zijn dergelijk prestatiecontracten, inclusief bonussen, niet nieuw voor topfunctionarissen in de lokale en landelijke ambtenarij. Wel is het uitzonderlijk dat aan het niet halen van te leveren prestaties ontslag gekoppeld is. Eringa is bereid zich na vijf jaar op zijn functioneren te laten beoordelen.