Giflek centrum Amersfoort door defect afsluiter

Het lek in een spoorwagon dat op 20 augustus grote consternatie veroorzaakte in en rondom het Centraal Station in Amersfoort, is veroorzaakt door een defecte afsluiter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Als gevolg van het lek kon een nog onbekende hoeveelheid van het gevaarlijke, brandbare en explosieve stof acrylnitril als damp vrijkomen. De gemeten hoeveelheden kwamen nergens boven de grenswaarden. Wel werden ongeveer twintig mensen, van wie de meeste politiemensen en spoorwegmewerkers, werden wegens prikkend ogen in het ziekenhuis behandeld. Het centrum van Amersfoort werd afgezet, en het treinverkeer raakte in een groot deel van Nederland ontregeld.

Uit het technische onderzoek blijkt dat het lek is veroorzaakt door een ,,defect aan de afsluiter en aan de blindflens'', een soort deksel dat op de afsluiter is geplaatst. De Inspectie meldt in haar onderzoek niet hoe dit defect heeft kunnen ontstaan en wat het precies behelst. Wel sluit het onderzoek uit, dat het lek is ontstaan door het ontbreken van een stabilisator in de partij acrylnitril, die op weg was van de Rotterdamse haven naar noord-Duitsland. Berichten over het mogelijke ontbreken van de stabilisator leidden er op 20 augustus toe dat de crisisstaf de ingrijpende afsluiting van een deel van de stad langer handhaafde dan achteraf bezien noodzakelijk was geweest. Het onderzoek maakt verder duidelijk dat de algehele conditie van de wagon goed genoeg is geweest om de stof te vervoeren.

In de eerste uren na de lekkage maakte de crisisstaf van de gemeente Amersfoort gewag van een ,,broze pakking'' als oorzaak van het lek, dat wil zeggen de kunststofverbinding die moet zorgen voor een naadloze sluiting tussen twee metalen platen. Ook volgens een woordvoerder van Cytec, het Amerikaanse bedrijf dat de stof produceert, zou deze pakking niet goed hebben gefunctioneerd, en zou ook het warme weer een rol kunnen hebben gespeeld. Volgens een woordvoerder van de gemeente bevestigt het inspectierapport ,,in grote lijnen'' de vermoedens omtrent de oorzaak. De woordvoerder legt er de nadruk op dat een groter onderzoek van de Raad voor de Transportveiligheid nog moet volgen. Een onderzoek naar het eigen functioneren van de crisisstaf van Amersfoort wordt over twee weken verwacht.