EU betoont prins respect

Vele maatschappelijke en politieke organisaties hebben hun leedwezen uitgesproken over de dood van prins Claus.

Namens de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, heeft woordvoerder Jonathan Faull van commissievoorzitter Prodi gezegd: ,,Prodi laat koningin Beatrix weten dat Claus een `vooraanstaande persoonlijkheid' is. Zijn bijzondere interesse in de ontwikkeling van de Derde wereld werd alom zeer gewaardeerd. Zijn menselijke geest en internationale benadering maakten hem tot een gerespecteerde persoon''. Aldus de woordvoerder van Prodi.

De Nederlandse bisschoppen noemen prins Claus een voorbeeld voor velen, mede vanwege zijn trouw, plichtsbesef en inzet voor gerechtigheid en vrede. De prins heeft volgens hen veel voor Nederland betekend, niet het minst door zijn ,,wereldwijde belangstelling en zijn positieve bijdrage aan verantwoordelijkheidszin voor de noden in de wereld''.

De bisschoppen roepen de gelovigen op de komende dagen, vooral tijdens de eucharistievieringen in het weekeinde, te bidden voor de zielenrust van Claus. Ze bidden zelf dat de overledene ,,nu mag delen in Gods vrede en vreugde''.

De drie Samen-op-Wegkerken waarderen de dienende en stimulerende rol die prins Claus in de Nederlandse samenleving heeft gespeeld. Met zijn overlijden ,,nemen we afscheid van een betrokken wereldburger'', aldus de SoW-kerken vandaag in een verklaring.

Prins Claus had volgens de protestantse kerken een brede oecumenische oriëntatie. Zijn betrokkenheid bij mensen en zijn sociale bewogenheid waren geworteld in zijn evangelisch-luthers opvoeding. Uit de kerkelijke inzegening van zijn huwelijk en uit de doop van de drie kinderen bleek hoezeer ook het geloof een rol in zijn leven heeft gespeeld.

Burgemeester J. Cohen van Amsterdam noemt prins Claus in een reactie op diens overlijden `een bijzonder mens op een moeilijke positie'. ,,We hebben zijn overlijden zien aankomen maar dat maakt ons niet minder droevig'', aldus Cohen.

Cohen roemde Claus omdat hij in 1965 de tegenstand die hij in Nederland ondervond wegens zijn Duitse achtergrond, heeft overwonnen. ,,Hij won snel de harten van de Nederlanders. Hij was een wijze man'', sprak de burgemeester die de prins enkele malen heeft ontmoet. Volgens Cohen heeft het overlijden de Amsterdammers geschokt. ,,Ik merk dat heel veel mensen ermee bezig zijn.''

Bij het Paleis op de Dam in de hoofdstad was het vanochtend vrij rustig. Er liggen voor een hek onder het balkon enkele bossen bloemen en er staan waxinelichtjes en kaarsjes. Ook ligt er een kladblok met een pen zodat de Amsterdammers een persoonlijke boodschap voor de prins kunnen opschrijven. Het publiek heeft ter illustratie foto's van koningin Beatrix en prins Claus opgehangen, voorzien van teksten als `Een goede rust, kusjes uit Amsterdam'.

De gemeente Amsterdam heeft alles in gereedheid gebracht om een officieel condoleanceregister te openen in het stadhuis en bij de deelraden. Ook in andere gemeenten worden voorbereidingen getroffen.