Brussel: veel problemen met Polen

Polen moet ,,met spoed maatregelen treffen'' om te voldoen aan de eisen voor toetreding tot de Europese Unie. Volgens de Europese Commissie zijn ,,aanzienlijke inspanningen'' nodig om Polen in de EU op te nemen.

Dit staat in een ontwerp-rapportage van de Europese Commissie over de kandidaat-lidstaten. Polen is de grootste van de tien kandidaat-landen die de Commissie woensdag wil aanbevelen voor toetreding tot de EU in 2004. De bedoeling is de onderhandelingen met deze landen in december in Kopenhagen af te ronden. Polen heeft de meeste problemen, maar ook bij de andere kandidaten zijn volgens de Commissie ,,achterstanden'', is er sprake van corruptie, een zwak bestuurlijk apparaat en een rechterlijke macht die onvoldoende functioneert.

De kandidaten voor toetreding in 2004 zijn Polen, Hongarije, Slovenië, Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland, Litouwen, Cyprus en Malta. Het laatste land krijgt opvallend harde kritiek wegens de achterstand bij de aanpassing van het bestuurlijke apparaat aan de normen van de EU. Desondanks meent de Commissie dat Malta net als de andere kandidaten de zaken in 2004 bij toetreding tot de EU op orde zal hebben. Volgens de Commissie draagt de EU-uitbreiding bij tot ,,een tijdperk van vrede en welvaart'' en levert zij ,,substantiële economische voordelen'' op.

De kritiek op Polen betreft vooral de landbouw, waarbij de voedselveiligheid in de slachthuizen een bijzonder probleem vormt. Volgens de Commissie is er bij de voedselveiligheid het afgelopen jaar geen vooruitgang geboekt. De Europese wetgeving is in Polen wel ingevoerd, maar het ambtelijk apparaat om deze uit te voeren is volstrekt onvoldoende. Polen moet met spoed een computersysteem in orde brengen, omdat het anders niet in staat is landbouwsubsidies van de EU te verwerken. Het land heeft ook problemen met de visserij, het milieu en de aanpassing van de staalindustrie. Op aandringen van Europees Commissaris Frits Bolkestein is in het rapport opgenomen dat de Poolse douanecontrole verbeterd moet worden.

Bij andere kandidaat-landen stelt de Commissie veelvuldig vast dat de rechtelijk macht niet goed functioneert. Bulgarije, dat volgens de Commissie in 2007 tot de EU kan toetreden, heeft nu voor het eerst een functionerende, maar nog weinig stabiele markteconomie. Roemenië, ook in 2007 zou kunnen toetreden, heeft weliswaar ,,vooruitgang'' geboekt, maar kampt met een groter wordende kloof tussen de wetgeving en de praktische uitvoering.

    • Ben van der Velden