Achterban LPF zegt vertrouwen in Wijnschenk op

De twaalf regiovoorzitters en het interim-bestuur van de LPF hebben zaterdag in Utrecht het vertrouwen in Harry Wijnschenk als fractievoorzitter in de Tweede Kamer opgezegd.

Advocaat O. Hammerstein meldde namens het interim-bestuur dat de LPF-fractie het advies krijgt een andere voorzitter te kiezen, omdat Wijnschenk te veel fouten heeft gemaakt en daarover aan de regiobestuurders en het interim-bestuur ,,geen bevredigende uitleg'' kon geven.

Het opzeggen van het vertrouwen in Wijnschenk was de uitkomst van een conflictueuze ontmoeting tussen de partijbestuurders en Wijnschenk, die daarbij werd gesteund door minister Heinsbroek (Economische Zaken). De regiobestuurders stemden tegen Wijnschenk nadat interim-partijvoorzitter Maas hun had gevraagd ,,klinisch op een rijtje'' te zetten ,,wat die man ons de laatste weken heeft aangedaan'', aldus een van hen.

Wijnschenk was al voor de stemming samen met Heinsbroek vertrokken.

Wijnschenk heeft inmiddels laten weten niet van plan te zijn zich vrijwillig terug te trekken. De LPF-fractie is verdeeld over zijn positie. Volgens een woordvoerder van Wijnschenk neemt de LPF-fractie deze week geen beslissing meer over het fractievoorzitterschap, in verband met het overlijden van prins Claus. Dat maakte de woordvoerder vanmorgen bekend. Het Kamerlid Van As, in nauw contact met interom-partijvoorzitter Maas en in de LPF-fractie een van de critici van Wijnschenk, verklaarde vanmorgen dat hij het daarmee ,,niet eens'' is.

Complicerende factor voor de LPF is dat de positie van Wijnschenk verbonden is met de verdeeldheid tussen de LPF-bewindslieden Heinsbroek (Economische Zaken) aan de ene kant en Bomhoff (Volksgezondheid) en staatssecretaris Van Leeuwen (Cultuur en Media) aan de andere kant.

Heinsbroek steunde Wijnschenk zaterdag met woord en daad tijdens en na zijn ontmoeting met de regiobestuurders. Bomhoff kiest de kant van Maas en de partijbestuurders. Tijdens het overleg met de regiobestuurders kreeg Wijnschenk volgens aanwezigen felle kritiek van Van Leeuwen. Bomhoff zou zich volgens aanwezigen ,,neutraal'' hebben uitgelaten over Wijnschenk. Met Heinsbroek waren zij de enige aanwezige bewindslieden [Vervolg CRISIS IN LPF: pagina 6]

CRISIS IN LPF

Heinsbroek: Bomhoffs betoog in een 'lulverhaal'

[Vervolg van pagina 6] Na het gesprek met de regiobestuurders sprak Bomhoff tijdens een persconferentie, waarbij hij werd vergezeld door Van Leeuwen, over de LPF-partij als een ,,krachtig groeiende en bloeiende vereniging''. In bedekte termen, zonder namen te noemen, bekritiseerde hij politici die opereren volgens Machiavelli's principe `het doel heiligt de middelen' en verklaarde zich persoonlijk aanhanger van Confucius, aan wie hij het adagium ,,respect en vertrouwen'' ontleende.

Heinsbroek beluisterde Bomhoffs betoog demonstratief met Wijnschenk van de zijkant en sprak van een ,,lulverhaal''. Donderdag verscheen Heinsbroek na crisisberaad met Bomhoff, andere bewindslieden, fractieleden en Hammerstein nog eensgezind voor de camera's om eenheid te demonstreren. Hammerstein noemde dat zaterdagmorgen ,,een toneelstukje.''

Vanmorgen was onduidelijk hoeveel leden van de LPF-fractie nu Wijnschenk als fractieleider willen vervangen. Vrijdag wilden vijftien van hen Wijnschenk wegstemmen, maar inmiddels is er een compromisvoorstel van ex-fractieleider Herben om Wijnschenk tot de kerst te laten aanblijven.

Herben wordt zelf genoemd als mogelijke opvolger van Wijnschenk. Volgens interim-bestuurder Hammerstein, die namens interim-voorzitter Maas het woord doet, zou Herben een verzoenenende rol kunnen spelen. Hammerstein bevestigde zaterdag overigens dat Maas zich kandidaat stelt om te worden gekozen als voorzitter op de algemene ledenvergadering van de LPF over tien dagen. Eerder zei Maas, die in de LPF opereert als grote man achter de schermen, dat niet te willen.

Maas zelf zei na afloop van het beraad in Utrecht dat hij de invloed van LPF-mede-oprichter en oud-bestuurder De Booij wil beperken. De Booij onderhoudt goede contacten met onder anderen Wijnschenk en fractielid Hoogendijk. Volgens interim-partijbestuurder Both is het ,,minst slechte scenario'' voor de LPF als de groep rond Wijnschenk de fractie verlaat. Volgens Both is ,,de aanval'' vorige week ingezet.

Wijnschenk dreigde eerder met zeven anderen de LPF te verlaten als de fractie niet zou instemmen met het vertrek van de fractieleden De Jong en Eberhard, die inmiddels uit de fractie zijn gezet. Dit optreden werd Wijnschenk zaterdag door de regiobestuurders kwalijk genomen, evenals de ,,onbevredigende verklaring'' die hij gaf voor zijn eerdere steun aan een plan van De Booij om een nieuwe partij op te richten. Volgens partijbestuurders kunnen De Jong en Eberhard onder een nieuwe fractievoorzitter terugkomen.

Verder werd Wijnschenk volgens Hammerstein ,,zwaar'' aangerekend dat hij interim-partijvoorzitter Maas vorige week `gebruskeerd' zou hebben met speculaties dat vastgoedmagnaat Maas vrienden uit die branche op kieslijsten voor de Provinciale Staten zou zetten. Wijnschenk had van die uitspraak afstand genomen, maar geen excuses aangeboden, omdat Maas hem daar ,,zelf niet om heeft gevraagd.''

www.nrc.nl: dossier LPF