`Zones in steden vrij van belasting'

In de Nederlandse steden moeten belastingvrije zones komen om onder meer projectontwikkelaars te stimuleren geld te steken in achterstandswijken.

Bedrijven die investeren in het opknappen van een buurt hoeven dan geen btw, overdrachtsbelasting en onroerende zaak-belasting (ozb) te betalen. Op voorwaarde dat de wijk duidelijk is begrensd en een lage leefbaarheid heeft door zaken als criminaliteit.

Dit staat in een advies van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) aan onder meer het ministerie van Volkshuisvesting. De SEV is geïnspireerd door stadsvernieuwingsprojecten in de Verenigde Staten, waar tal van achterstandsbuurten tot tax free zone zijn bestempeld. Ook Frankrijk kent belastingvrije gebieden in onder meer de banlieues, de veelal problematische voorsteden.

In Nederland zijn op dit moment veel plannen en projecten voor het opknappen van vervallen wijken, waarvan er vele zijn gebouwd in de jaren na de oorlog. De meest omvangrijke operatie is het Far West-project, waarbij in Amsterdam-West 54.000 nieuwe woningen moeten komen. Ook bijvoorbeeld bij Rotterdam worden wijken vernieuwd, zoals Hoogvliet en Groenoord (Schiedam).

Bij een groot aantal projecten wegen de baten niet op tegen de kosten, doordat de bewoners te weinig geld hebben voor hoge huren of dure koopwoningen. Zo vertoont de raming voor het opknappen van de Haagse Transvaalwijk een tekort van 70 miljoen euro. Met de overdrachtsbelasting die de woningcorporaties met ingang van volgend jaar moeten gaan betalen lopen de tekorten verder op. Behalve voor gemeenten en corporaties zijn deze wijken zo onaantrekkelijk voor commerciële projectontwikkelaars.

Uit berekeningen van SEV blijkt dat met de belastingvrijstelling ,,tekorten niet verdwijnen, maar worden teruggebracht (...) ,,tot een meer aanvaardbaar niveau''. Daardoor wordt het makkelijker ,,om de tekorten te compenseren met opbrengsten, die elders worden gegenereerd''. De gederfde belastinginkomsten worden op termijn terugverdiend door de nieuwe economische activiteiten in de wijk en de ozb en overdrachtsbelasting, die toekomstige huizenkopers wel moeten betalen.

Zie verder: THEMA VASTGOED pagina 45-49

    • Karel Berkhout