Voorzitter Maas grijpt macht in LPF

Interim-partijvoorzitter Ed Maas heeft gisteren de macht in de LPF gegrepen door het laatst overgebleven bestuurslid, John Dost, juridisch buiten spel te zetten.

Met de uitschakeling van Dost beslecht Maas een machtsstrijd die woedt tussen hem en mede-LPF-oprichter Albert de Booij. Het afgelopen half jaar bepaalden zij achter de schermen de koers van de LPF, zo blijkt uit een reconstructie.

De strijd tussen Maas en De Booij leidde deze week tot escalatie van een reeks conflicten in de LPF-fractie. Maas en De Booij onderhielden binnen de fractie ieder hun eigen `invloedssferen' via mobiele telefoons, vanuit cafés en hun kantoor. De Booij, die geen officiële functie meer had, onderhield contact met onder anderen fractievoorzitter Wijnschenk en fractielid Hoogendijk. Maas staat in verbinding met de fractieleden Van As en Herben en de afgelopen weken ook met de inmiddels ex-fractieleden De Jong en Eberhard.

Maas beslechtte gisteren de strijd door bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam een in juli door Dost ondertekende verklaring te activeren waarin Dost afziet van zijn rol als tweede voorzitter. De afgelopen twee dagen heeft Dost nog pogingen ondernomen om zijn invloed in het bestuur veilig te stellen. Op aandringen van Hoogendijk bezocht hij donderdag met een LPF-bewindsman de notaris om onmiddellijk de bevoegdheden van Maas te beperken. Hij probeerde tevergeefs door Maas verlangde `disciplinaire maatregelen' tegen Wijnschenk en Hoogendijk te ontkrachten.

Dost bevestigde gisteravond dat zijn rol is uitgespeeld: ,,Dost is uitgestreden.'' Het bestuur van de LPF telt nu formeel geen leden meer. Maas heeft gisteravond voor 19 oktober een ledenvergadering uitgeschreven om een nieuw bestuur te kiezen.

De strijd tussen Maas en De Booij vindt zijn oorsprong in het declareergedrag van De Booij, die met terugwerkende kracht sinds de oprichting van de LPF meer dan 77.000 euro in rekening bracht bij de partij voor zijn 'vriendendiensten' aan Pim Fortuyn. Om zijn facturen te rechtvaardigen fabuleerde hij notulen van een bestuursvergadering die volgens toenmalige bestuursleden ,,nooit van zijn levensdagen'' heeft plaatsgevonden. De Booij besprak eind augustus met de toen pasgekozen fractievoorzitter Wijnschenk de mogelijkheid de fractie onder te brengen in een nieuwe partij, los van interim-partijvoorzitter Maas en los van mede-partij-oprichter Dost. Wijnschenk stemde op dat moment in met het plan de LPF op te heffen.

Maas heeft de afgelopen maand gezorgd dat door het hele land regiobesturen werden gekozen, die nu in meerderheid op zijn lijn zitten. Gisteravond verklaarde regiobestuurder Stolker uit Zuid-Holland dat ,,tien van de twaalf'' regiovoorzitters vandaag tijdens een bijeenkomst in Utrecht Wijnschenk en enkele andere fractieleden als LPF-lid willen royeren.

LPF: pagina 2

Zaterdags Bijvoegsel : pagina's 23 en 24

    • Menno de Galan
    • Jutta Chorus