VAN MIEN ERF AF!

Ronald Plasterk heeft geen vrienden gemaakt in Wageningen. Een column van de moleculair bioloog in de Volkskrant van 20 september is het college van bestuur van de Wageningen Universiteit in het verkeerde keelgat geschoten. Plasterk omschreef de Wageningse college-voorzitter Aalt Dijkhuizen als een `boer uit Wageningen (...) die misschien beter terug naar zijn stal gestuurd kan worden'. Hij trok van leer tegen Dijkhuizen omdat die eerder in diezelfde krant de andere universiteiten opriep niet te klagen over de bezuinigingen maar, net als Wageningen, de blik te verruimen en meer onderzoek te doen voor derden. Wageningen, zo schrijft Plasterk ook, is een hogere beroepsopleiding en strikt genomen geen universiteit, `want dat woord verwijst naar de universitas, de algemene vorming, en je kunt in Wageningen voornamelijk landbouw en veeteelt leren'.

Wageningen was not amused. Rector magnificus prof. Bert Speelman heeft Plasterk per brief te kennen gegeven dat hij niet langer prijs stelt op de diësrede die de Utrechtse hoogleraar dit jaar bij de opening van het academisch jaar in Wageningen zou houden. Omdat hij kennelijk een lage dunk van de Wageningen Universiteit heeft. ``Het moet een feest worden'', zo lichtte Speelman zijn besluit vorige week in het Wageningse universiteitblad WB toe. ``En na lezing van zijn column lijkt het me niet dat de aanwezigheid van de heer Plasterk de feestvreugde zal vergroten.''

Plasterk, die met een paar Wageningse wetenschappers nauw samenwerkt, zegt het jammer te vinden dat hij niet meer welkom is. Hij wijst erop dat hij óók schrijft dat Wageningen het wetenschappelijk niet slecht doet. Tussen het goeddeels toegepast onderzoek zou hier en daar goed fundamenteel werk zitten. ``Het is niet waar dat ik een lage dunk heb van de Wageningen Universiteit. Voor de wetenschappers daar heb ik de hoogste waardering. Waar ik me aan stoorde was aan het feit dat de college-voorzitter vindt dat de andere universiteiten maar moeten doen wat Wageningen doet.'' Plasterk had er wel rekening mee gehouden dat zijn column hem in maart een vrije middag zou kunnen opleveren: vóór publicatie had hij de tekst aan een collega uit Wageningen gestuurd met de vraag of dit tot deze afwijzing zou kunnen leiden. Maar zijn collega had, hoewel hij het oneens was met de strekking, niet gedacht dat het zover zou komen.

Uit reacties in het WB blijkt dat de `werkvloer' hoogleraren, studenten, docenten de column ook niet zo sterk vond: Wageningen zou wel degelijk een universiteit zijn en geen `boerenhbo'. Maar men vindt het te ver gaan om Plasterk vanwege zijn column niet uit te nodigen. ``Juist omdat hij kritiek heeft geleverd moet je hem in huis halen'', aldus een onderzoeker Fokkerij en genetica.

    • Marianne Heselmans