Schrift 5

Het gebruik van bijbelteksten zonder rekening te houden met het kader waarin zij gedaan zijn is een veel gemaakte fout die aanleiding kan geven tot ernstige misverstanden. Een heel goed voorbeeld was te vinden in de bijlage W&O van 21 september, `De Schrift betwist' van Piet Borst. In dit artikel wordt Maarten 't Hart besproken die de bijbeltekst Lucas 19, vers 27 aanhaalt om aan te tonen dat Christus zijn vijanden wil laten afslachten. Wie echter de héle gelijkenis van de ponden Lucas 19 van 11 t/m 27 leest ziet dat deze moorddadige uitspraak een bevel is van de koning die in deze gelijkenis de hoofdrol speelt. Dus geen uitspraak van Christus over zijn vijanden.

    • J. Domis