Schrift 2

De stukjes van Piet Borst, ook `De Schrift betwist' (W&O, 21 september), lees ik iedere keer met genoegen, omdat hij ons steeds weer een stukje dichter bij God brengt. Wij kunnen God immers niet kennen, behalve dan door zorgvuldige waarnemingen van atheïsten als Piet Borst, die God zo goed níet kennen. En die ons aldus duidelijk maken waar we God in ieder geval niet moeten zoeken.

    • W.A.J. van Daal