Platteland

In het artikel `Alles van waarde moet zich verweren' van Paul Scheffer ligt de suggestie besloten dat de toekomst van Nederland vooral besloten ligt in de ontwikkelingen in de grote steden (NRC Handelsblad, 21 september). Nu kan tegenwoordig door de moderne communicatiemiddelen eenieder weten wat in de stad allemaal speelt. Ik denk dat het herstel van waarden en normen voor een groot deel door het platteland zou kunnen worden gestuurd, zoals lessen in sociale verbanden, ontspannen in het leven staan en omgang met de natuur.

    • Jan de Jong