Overblijven

In het artikel `Overblijven op school is goedbedoelde wanorde' (NRC Handelsblad, 2 oktober) wordt niet gesproken over de dwingende ARBO-regeling. Deze regeling verbiedt basisscholen met een zogenoemd continurooster leerkrachten langer dan 5 uur achtereen te werken zonder pauze.

Om een dreigende boete voor het overschrijden van deze limiet (vaak met niet meer dan een half uur) te voorkomen, moeten scholen zich in allerlei bochten wringen om hier een mouw aan te passen. Anno 2002 gaat het er bij mij niet in dat deze opgelegde overblijfregeling alleen een kwestie is voor de ouders. Ook scholen, besturen en overheid zijn gebaat bij zo'n continurooster. Wordt het geen tijd dat men zich in Den Haag achter de oren krabt omtrent de vraag wat het nut en de haalbaarheid is van deze maatregel?

    • Wim Jagtenberg