Onrustig gekronkel bij Scapino Ballet

Zwart is de enige kleur waarin de dansers gehuld zijn in het nieuwe programma van het Scapino Ballet Rotterdam met bijdragen van artistiek leider Ed Wubbe, de huischoreografe Nanine Linning en gastchoreograaf Georg Reischl. Alleen bij Linning dwarrelen er even enkele gifgroene hardcyclaamrode jurkjes door het geheel. Toeval of opzet al dat zwart? En is het ook toeval dat het bewegingsmateriaal van de drie dansscheppers zo heftig en onrustig is en de muziek overal naast de dans blijft staan? Opzet, toeval of gewoon de tijdgeest die zo onbarmhartig tot steeds maar meer, vlugger en kortstondigheid lijkt te dwingen. Alles is fragmentarisch in de ruimte gezet. In Temporary Spaces van Georg Reischl lopen de zeven dansers constant van hot naar her. Onderling contact is er niet, ook al vallen hun bewegingen soms even samen. Hun ledematen, hoofden en rompen zwaaien, draaien en kronkelen onophoudelijk in alle gewrichten. Hun blik staat op oneindig en de momenten van verstarring brengen geen rust.

Out of China waar Ed Wubbe songs van Harvey, Patti Smith en Nico verkoos heeft ook al zo'n rusteloosheid. Maar die komt voort uit de machteloosheid van de vijf vertolkers om het leven te leven. Vooral Bryndis Brinjolfsdottir weet door de expressiviteit van haar bewegingen overtuigend een sfeer van zuiverheid en kwetsbare eenzaamheid op te roepen. Wubbe's dansstijl is zoals altijd krschtig en vloeiend en heeft hier een bij vlagen lome, broeierige sensualiteit waarin vooral Ederson Rodrigues Xavier door de vanzelfsprekendheid ervan terecht de ogen naar zich toe trekt. Out of China heeft mooie maar wel heel geïsoleerde momenten, gezet tegen een simpel doch effectieve achtergrond van gekreukelde folie dat door de belichtingsvariatie verandert van een warm glanzende gouden tot een koel afwijzende ertswand.

Lighthouse van Nanine Linning heeft licht als thema. Verschuivend licht, plaatsbepalend licht, licht (infrarood) dat de dans ook in het donker zichtbaar maakt. Linning gebruikt als enige een grote groep dansers, veertien en ze doet dat met een goed gevoel voor ruimtelijke indeling en formaties. Ook hier weer druk en heftig bewegingsmateriaal dat constant doorbeukt, ditmaal nogal geforceerd bedachtzaam overkomt. Verschil in licht, geluid of kleur in kostumering heeft geen wezenlijke variatie in dynamiek of nuancering tot gevolg. Het dramt maar door, dertig minuten lang. Teleurstellend en ondanks al die energie en wat opgefokte gedrevenheid die de dansers erin stoppen onopwindend.

Scapino Ballet Rotterdam met Temporary Spaces, choreografie Georg Reischl. Out of China, choreografie Ed Wubbe, choreografie Nanine Linning. Gezien 3-10 Stadsschouwburg Rotterdam, toernee t/m 22-12, Inl. 010-4142414.

    • Ine Rietstap