KLM wil bonden omzeilen

De KLM wil voortaan minder bemoeienis van de vakbonden op het gebied van CAO's. Zaken als flexibele werktijden en kinderopvang gaat de luchtvaartmaatschappij daarom buiten de vakbonden om regelen.

Dit heeft het hoofd personeelszaken W. Kooijman van KLM verklaard. Kooijman heeft de vakbonden inmiddels geïnformeerd. ,,Wij willen de vakbonden niet afschaffen, maar wel een andere rol geven'', verklaart Kooijman. Formeel beginnen op 18 oktober de onderhandelingen voor de 25.000 Nederlandse werknemers van KLM.

Volgens de KLM bestaat er onder het personeel veel onvrede over flexibele werktijden, kinderopvang, reisregelingen en de handel in vakantiedagen. Voor de kinderopvang bestaan bijvoorbeeld wachtlijsten. ,,Wij vinden het belangrijk dat het personeel tevreden is en we nemen daarom onze eigen verantwoordelijkheid'', verklaart Kooijman. De KLM zegt twee keer zoveel geld uit te gaan trekken voor kinderopvang.

Verder zijn volgens de KLM de regels zoals die in de CAO's zijn vastgelegd veel te complex. Door deze te vereenvoudigen verwacht Kooijman op termijn organisatorische kosten te besparen. Hij zegt niet te weten hoeveel deze zullen bedragen en wanneer deze moeten zijn gerealiseerd.

In de nieuwe opzet die de KLM voor ogen heeft moeten de vakbonden voortaan achteraf toetsen of aan de nieuwe invulling goed is voldaan. Volgens Kooijman betekent dat geen uitholling van de macht van de vakbonden. ,,Wij hebben er toch ook geen belang bij dat we dit slecht regelen.''

Over looneisen wil de KLM vooraf met de vakbonden alleen praten over de hoofdlijnen. De invulling van details wil de KLM in eigen hand houden. KLM heeft te maken met vier CAO's. Voor piloten, stewardessen, grondpersoneel en boordwerktuigkundigen.