Kind in de bijstand

Als gescheiden, ouder wordende vader zit ik in toenemende mate met het volgende probleem. Mijn kwetsbare dochter kan in de toekomst in de bijstand raken. Na mijn overlijden en na de ontvangst van de erfenis stopt haar bijstandsuitkering en moet ze eerst de erfenis opeten. Zo straft men (mijn) hard(e) werken. Het geld bij haar zussen stallen of formeel hertrouwen met haar moeder is, als men de berichten moet geloven, een weinig betrouwbare methode om het in porties over te laten hevelen gedurende een lange periode. Weet u een betere manier om dat erfenisdeel veilig te stellen?

(B.M.)

U vindt dat de kinderen van ouders die hard werken en geld nalaten meer en een ruimer recht op bijstand hebben dan de kinderen van ouders die bijvoorbeeld niet zo hard werken? Een merkwaardige redenering. De bijstand is geen verzekering waar je recht op hebt, maar een noodvoorziening voor mensen die (tijdelijk) niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, en betaald wordt uit de algemene middelen, dus door iedereen. U moet blij zijn dat ze met uw erfenis (tijdelijk) buiten de bijstand blijft. Eigenlijk moet u nu al uw uiterste best doen om haar daar uit te houden, en zo haar erfdeel veiligstellen.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen op www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele