INFORMATIE

De stedelijke vernieuwing mag dan in veel gemeenten maar moeizaam van de grond komen, op papier is er al heel veel werk verzet. Tientallen rapporten en congressen zijn de afgelopen jaren aan de stad gewijd. Wie op internet over het onderwerp wil bijlezen, loopt het risico bedolven te worden onder de overvloed aan informatie. Een selectie.

Overzicht

In welke steden zijn projecten gaande (of al afgerond) die samenhangen met stedelijke vernieuwing? Hoe kunnen bewoners ervoor zorgen dat ze inspraak houden? De startpagina-dochter Stedelijke Vernieuwing biedt een goed overzicht van wat er over de revitalisering van de stad te vinden is.

http://stedelijkevernieuwing.pagina.nl

Grotestedenbeleid

Stedelijke Vernieuwing maakt onderdeel uit van het Grotestedenbeleid (GSB). Dit beleid richt zich op de dertig grootste steden van Nederland en heeft als doel het stedelijke klimaat te verbeteren, op sociaal, economisch en fysiek gebied. Achterliggende gedachte is dat mensen het alleen prettig vinden om te wonen in de stad als én de huizen geschikt zijn én de woonomgeving veilig en aantrekkelijk is én er bedrijvigheid is, in de vorm van winkels, restaurants etc. In het tweede Paarse kabinet was er een aparte minister voor dit onderwerp (Van Boxtel, D66), in het huidige kabinet is het Grotestedenbeleid overgeheveld naar de minister van Binnenlandse Zaken (Remkes, VVD).

www.grotestedenbeleid.net

Ministerie

In het vorige kabinet was de staatssecretaris van VROM verantwoordelijk voor volkshuisvesting en dus ook voor de stedelijke vernieuwing. Daar is nu verandering in gekomen: de komende kabinetsperiode behoren deze onderwerpen tot de portefeuille van minister Kamp (VVD) van VROM. Op de site van het ministerie is veel informatie te vinden over stedelijke vernieuwing. www.minvrom.nl

Hoogvliet

De Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet heeft vorig jaar 1,9 miljoen euro gekregen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing voor de Internationale Bouwtentoonstelling (IBT) die daar tot 2010 wordt gehouden. De IBT moet de naoorlogse wijk nieuw leven inblazen. Door de aanpak als tentoonstelling moet het project een voorbeeld worden hoe zulke wijken vernieuwd kunnen worden. De tentoonstelling heeft als naam WiMBY! (Welcome into My Backyard). www.hoogvliet.nl en

www.wimby.nl

Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing

Noemt zichzelf ,,een onafhankelijk intermediair tussen vraag en aanbod van kennis over stedelijke vernieuwing en herstructurering''. Belangrijkste doel is het snel bij elkaar brengen van de juiste partners en het aanleveren van relevante informatie, waardoor de vaak stroperige processen versneld kunnen worden. Het KEI heeft een overzichtelijke en uitgebreide website met informatie over het stedelijk vernieuwingsproces. www.keicentrum.nl

Architectuur

Om het aantrekkelijker te maken voor mensen uit hogere inkomensgroepen in de stad te blijven wonen bieden steeds meer gemeenten de mogelijkheid voor particulieren om middenin de stad op eigen kavels en naar eigen smaak een huis neer te zetten. Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) organiseert vandaag en morgen in Rotterdam een woonmarkt Heilige Huisjes 02, waar geïnteresseerden zich kunnen oriënteren. Het NAi organiseert daarnaast regelmatig bijeenkomsten die samenhangen met stedelijke vernieuwing. Zo is er op 30 oktober een symposium De Groene stad, waar drie ontwerpteams (uit Finland, Spanje en Nederland) laten zien hoe ze de Rotterdamse wijk IJsselmonde zouden aanpakken.

NAi, Museumpark 25, Rotterdam (010) 4401200 www.nai.nl en www.archined.nl