Illegale leerlingen

Ik heb met verbazing het artikel van Anja Vink `De leraar als opsporingsambtenaar' gelezen (NRC Handelsblad, 30 september).

Kern van het stuk is dat door nieuwe rijksregels onderwijs aan illegale leerlingen vanaf 1 oktober niet meer gefinancierd zal worden. Om die redenen zou de gemeente Amsterdam scholen vragen om op te geven welke leerlingen legaal en welke leerlingen illegaal op school zitten. Ook zouden leerlingen een verblijfsvergunning moeten laten zien om voor onderwijs in aanmerking te komen. Dit artikel klopt niet.

De situatie is deze: vanaf 1 oktober is op basis van de nieuwe Vreemdelingenwet een aparte rijksfinanciering voor het nieuwkomersonderwijs ingevoerd. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe regeling moet Amsterdam de scholen vragen hoeveel kinderen er als asielzoeker of als nieuwkomer staan geregistreerd.

Een voorwaarde in de nieuwe regeling is dat de desbetreffende deelnemers nog geen jaar in Nederland zijn, en als asielzoeker of als nieuwkomer staan geregistreerd.

Kinderen die illegaal in Nederland zijn vallen dus niet onder de nieuwe rijksregeling. Amsterdam noch het rijk vraagt om op te geven welke illegale leerlingen op de scholen verblijven.

Wat betreft de financiering: Amsterdam houdt eraan vast dat alle kinderen in de stad, legaal of illegaal, aan het Amsterdamse onderwijs kunnen deelnemen. Dit betekent dus dat Amsterdam onderwijs voor illegale leerlingen blijft financieren. Aan de scholen vraagt Amsterdam alleen naar het totaal aan kinderen, legaal en illegaal. Wie deze illegale kinderen zijn en hoe groot hun percentage is wordt niet gevraagd.

    • Rob Oudkerk
    • Wethouder Onderwijs Gemeente Amsterdam